2
Cà phê Pha Lê
Lịch chiếu 3D

Ngày

 
 
 
 
 

Thứ 2

14-04

Thứ 3

15-04

Thứ 4

16-04

Thứ 5

17-04

Thứ 6

18-04

Thứ 7

19-04

CN

20-04

Điểm tâm - Pha Lê 2
Cơm trưa - Pha Lê 1
Buffet - Pha Lê 3